نحوه تنظیم Zniffer برای Z-Wave

در Bishop Fox ، ما به طور مرتب بررسی های امنیتی محصولات از سخت افزار مشتریان خود را انجام می دهیم ، بسیاری از آنها نیاز به استفاده از تجهیزات تخصصی دارند. در طی ارزیابی…

Read More